Voorbereiding

IMG_3347Een gebedspastoraat wordt nooit ‘zomaar’ gegeven! Er gaat altijd een gesprek aan vooraf. Dit kan een ontmoeting zijn of een uitgebreid telefonisch gesprek. In dit voorgesprek moet over en weer helder worden of een gebedspastoraat wel op zijn plaats is, of dat er beter gezocht kan worden naar een andere vorm van pastoraat. De uitkomst kan ook zijn dat wij adviseren dat de aanvrager geen pastorale, maar andersoortige hulp zoekt, bijvoorbeeld van een arts of psycholoog.

Als er na het voorgesprek een afspraak wordt gemaakt voor een gebedspastoraat, dan vindt dat altijd pas enige tijd later plaats. Afgezien van het feit dat het soms de nodige tijd kost om een afspraak te arrangeren tussen drie personen, is het nuttig dat de pastorant in de tussenliggende tijd gelegenheid heeft om zich te bezinnen op datgene wat hij of zij in het gebedspastoraat wil inbrengen.