Voorbereiding

IMG_3347Een gebedspastoraat wordt nooit ‘zomaar’ gegeven! Er gaat altijd een gesprek aan vooraf. Dit kan een ontmoeting zijn of een uitgebreid telefonisch gesprek. In dit voorgesprek kijken we of een gebedspastoraat wel op zijn plaats is, of dat een andere vorm van pastoraat passender is. De uitkomst kan ook zijn dat wij adviseren dat de aanvrager geen pastorale, maar andersoortige hulp zoekt, bijvoorbeeld van een arts of psycholoog.

Als er na het voorgesprek een afspraak wordt gemaakt voor een gebedspastoraat, dan vindt dat altijd pas enige tijd later plaats. Het kost soms de nodige tijd om een afspraak te maken tussen drie personen. In de tussenliggende tijd heb je gelegenheid om je te bezinnen op wat je in het gebedspastoraat wil inbrengen.

Klik hier voor onze contactgegevens.