Gebedspastoraat bij In Christus Heel

Door Gods liefde tevoorschijn komen

Je verlangt naar rust en bezinning in je leven, of misschien naar je plaats in het Koninkrijk van God.

Wij geloven dat God jou ziet zoals je werkelijk bent. Hij is liefdevol en genadig. Hij verlangt naar je, verbindt zich door jou met andere mensen, en wil je vernieuwen. Je mag erop vertrouwen dat je door Gods liefde tevoorschijn mag komen, zoals je ten diepste bedoeld bent. In Christus heel. 

Bij ons neemt het gebed een grote plaats in. We vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest, die je inzicht, kennis en genezing wil schenken.

Mens worden, zoals je door God bedoeld bent

In onze naam ‘In Christus heel’ zit een mooi toekomstperspectief verborgen: God ziet je zoals je werkelijk bent. We geloven dat onze God liefdevol en genadig is (psalm 103). Hij wil je genezen, bevrijden, vergeven en vernieuwen. We vertrouwen erop dat we door Gods liefde tevoorschijn mogen komen, zoals we ten diepste bedoeld zijn.

In ons werk staan drie woorden centraal: verlangen, verbinden en vernieuwen.

Meelopen op jouw levensweg

In je volle bestaan verlang je naar rust en bezinning. Het verlangen om ruimte te geven aan vragen die zich aan je opdringen. Vragen naar wie je ten diepste bent. Wat je bezielt of juist niet meer bezielt. Vragen naar je verlangens en je bestemming. En wellicht ook vragen hoe je bruikbaar mag zijn in het Koninkrijk van God. 

Gebedspastoraat is bestemd voor jou, als je deel uitmaakt van een gemeenschap van christenen en ernaar verlangt te groeien in de relatie met God, met jezelf en met de mensen om je heen. Lees verder.

Gebedspastoraat bij In Christus Heel

Je kunt bij ons deelnemen aan een retraiteweekend of iets korter pastoraal weekend. Deze weekenden vinden plaats in het klooster Willibrordushuis in Den Haag. Een weekend loopt van donderdag- of vrijdagavond tot zondagmiddag, en kost 300 euro. Meer informatie vind je in de agenda.

Je kunt ook bij twee teamleden aan huis een thuispastoraat ontvangen. Hiervoor nemen we een dagdeel de tijd. Een thuispastoraat kun je zonder kosten ontvangen.

Ten slotte is het mogelijk om op De Hooge Berkt in Bergeijk gebedspastoraat te ontvangen.

Hoe verloopt een gebedspastoraat?

In onze ontmoeting zijn twee teamleden voor je beschikbaar. Ze nemen hiervoor ruim de tijd. Er is eerst alle ruimte voor jou om je verhaal te vertellen. In deze vorm van pastoraat neemt het gebed een grote plaats in. We vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest, die inzicht, kennis en genezing kan en wil schenken. 

In een retraiteweekend zoeken we eerst de stilte voor de diepe dingen die je ziel raken. Wij delen onze levensverhalen en bieden je een doorleefde oriëntatie om hier zelf mee aan de slag te gaan. Lees verder

Aan een gebedspastoraat gaat een gesprek vooraf, zodat duidelijk is dat een gebedspastoraat nu bij jou past. Het helpt je ook in je voorbereiding.

Onderweg

Als Jezus in het Nieuwe Testament met mensen onderweg gaat, ervaren ze de verbinding met God. Mensen worden op hun benen gezet. En dat maakt hen vrij in hun relaties met anderen. Vrij om God te dienen als medewerker in zijn Koninkrijk. 

Je bent als mens geen eiland, maar je leeft in relatie met anderen. Ook mag je er zijn in je relatie met God. De ontmoeting met God is zegenrijk. Helend. De ontmoeting met God doet je niet alleen goed, maar maakt je ook meer de mens zoals je door God bedoeld bent. Je mag daarom na het pastoraat gesterkt en gezegend en met Jezus als reisgenoot je weg te vervolgen.

Alle informatie die je deelt met teamleden, blijft bij die personen en wordt niet verder besproken of verspreid. Gebedspastoraat is beslist geen therapie, maar een vorm van charismatisch pastoraat, die aangeboden wordt als een dienst aan de gemeente van Christus.

Voorgesprek en Aanmelden

Wil je meer informatie, of overweeg je je aan te melden? Klik hier om met ons in contact te komen en te bespreken of onze werkvorm voor jou passend is.

.

Wie zijn we zelf?

Wij hebben als leden van het team een degelijke pastorale vorming achter de rug. Wij ondervonden en ondervinden nog altijd de zegenrijke uitwerking van gebedspastoraat ‘aan den lijve’. En… omdat de genoemde heelwording nooit ‘af’ is, ontvangen we ook zélf nog regelmatig een gebedspastoraat. We komen uit verschillende kerken. Zo weten ons met elkaar verbonden door het heelmakende werk van Jezus Christus.

Quotes

“De inleidingen waren levensecht. Doordat de inleiders zich kwetsbaar opstelden, is het niet moeilijk meer jezelf te openen.”

“Intense rust, nieuwe inzichten, verdieping, ontdekken van onverwerkte, onbenoemde jeugdervaringen onder deskundige begeleiding.”

“Als ik terugkijk op mijn leven, dan is er een duidelijke tweedeling: ervóór en erna.”

“Ja, een aanrader voor zendelingen op verlof!”

Lees meer reacties van deelnemers.

Aanmelden kan via info@gebedspastoraat.nl of klik hier.