Gebedspastoraat bij In Christus Heel

Programma

We bieden in ons programma retraiteweekenden aan in Den Haag. Ook op De Hooge Berkt in Bergeijk kan een retraiteweekend gevolgd worden. Verder is het mogelijk om bij een teamlid thuis een thuispastoraat te ontvangen. We volgen steeds de geldende coronaregels van de overheid. Neem hierover gerust contact op voor meer informatie.

Verlangen

Veel mensen verlangen naar rust en bezinning in een vol bestaan. Misschien heb jij dat verlangen ook. Het verlangen om ruimte te geven aan vragen die zich aan je opdringen. Vragen naar wie je ten diepste bent. Wat je bezielt of juist niet meer bezielt. Vragen naar je verlangens en je bestemming. En wellicht ook vragen hoe je bruikbaar mag zijn in het Koninkrijk van God. Het is de moeite waard om tijd vrij te maken om de stilte te zoeken voor de diepe dingen die je ziel raken. De werkgroep in Christus heel biedt een doorleefde oriëntatie hoe je hiermee aan de slag kunt gaan. Lees verder

Voor wie?

Gebedspastoraat is bestemd voor al diegenen die deel uitmaken van een gemeenschap van christenen en die verlangen te groeien in hun omgang met God, met zichzelf, en met anderen.

Door wie?

Door leden van de werkgroep van “in Christus heel”. Ze maken deel uit van verschillende kerken.

Hoe verloopt een gebedspastoraat?

De persoon aan wie pastoraat gegeven wordt krijgt de tijd zijn of haar verhaal te vertellen.

Vormen

De werkgroep biedt zowel thuispastoraten als retraiteweekenden aan.

Voorbereiding

Aan zowel een thuispastoraat als een retraiteweekend gaat een gesprek vooraf.

Tenslotte

Alle informatie die de pastorant over zichzelf geeft aan teamleden, blijft bij die personen en wordt niet verder besproken of verspreid. Gebedspastoraat is beslist geen therapie, maar een vorm van charismatisch pastoraat, die aangeboden wordt als een dienst aan de gemeente van Christus.

Contact

Voor verdere informatie en aanmelding, klik hier.