Giften

De leden van de Werkgroep in Christus heel doen hun werk voor het gebedspastoraat belangeloos – als een dienst aan de gemeente van Christus. Maar er worden natuurlijk wel onkosten gemaakt, bijvoorbeeld reiskosten in verband met thuispastoraten bij mede-teamleden.

Ook wordt een klein steunfonds aangehouden. Dit wordt o.a. gebruikt als iemand niet genoeg financiën heeft om aan een retraiteweekend mee te doen.

Wie de Werkgroep in Christus heel financieel wil steunen kan dit doen via ING-bankrekening NL46INGB0004211126, t.n.v. Stichting in Christus heel.

De stichting heeft de ANBI-status waardoor giften aftrekbaar zijn.