Hoe verloopt een pastoraat?

Aan een gebedspastoraat gaat een gesprek vooraf, zodat duidelijk is dat een gebedspastoraat nu bij jou past. Het helpt je ook in je voorbereiding.

Voor het gebedspastoraat nemen we ruim de tijd – het kan zomaar een paar uur duren. De pastorant heeft de gelegenheid zijn of haar verhaal te vertellen, daarna zijn we stil en richten we ons in het gebed op God in de verwachting dat Hij inzicht en herstel wil schenken.
Daarbij zijn we er als teamleden nadrukkelijk niet op uit onze meningen op te dringen, veeleer zoeken we samen met de pastorant de leiding van Gods Geest.

Bij een pastoraat tijdens een retraiteweekend vindt gewoonlijk aan het einde van het weekend een nagesprek plaats. Te allen tijde geldt dat als zich dingen aandienen die meer aandacht behoeven, er een vervolgpastoraat aangeboden kan worden.

Wie een thuispastoraat ontvangt, wordt uitgenodigd om na een paar weken contact op te nemen om te vertellen hoe het gaat.