Verder lezen

Artikelen van een teamlid

Houvast zoeken – ieder mens heeft bronnen nodig.
Innerlijke genezing – het heil werkt ook in ons innerlijk door.
De dienst van bevrijding in het gebedspastoraat – over samenhang tussen verschillende aandachtsvelden.
Deze artikelen zijn van de hand van Reinhard van Elderen.

Water wordt wijn

Wij zijn als teamleden betrokken bij “In Christus heel”, de werkgroep van het gebedspastoraat.

Dit is een vorm van charismatisch pastoraat, waarin we met een team van twee personen een dagdeel de tijd nemen voor pastoraat en vooral gebed. Vergelijkbaar met persoonlijke voorbede zoals het gebeurt in het conventiepastoraat, maar meestal uitgebreider, met meer tijd en rust.
Dat gebeurt tijdens een retraite, of bij een teamlid thuis. Meestal voorafgegaan door een voorgesprek waarin we even aftasten of dit iets voor je is. En of het klikt. Alhoewel… hoe belangrijk is het eigenlijk dat het ‘klikt’?

Lees verder…

“Chapeau”: Meer de mens worden, zoals God ons heeft bedoeld

Over gebedspastoraat gesproken, door Cees Verspuij

Toen mij in 1985 de mogelijkheid werd geboden om een gebedspastoraat te ontvangen, was mijn eerste reactie dat ik zoiets niet nodig had. Gelukkig heb ik die houding vrij snel laten varen. Niet lang daarna onderging ik een gebedspastoraat bij iemand thuis. Hele fundamentele zaken kwamen daarbij aan de orde: er werd gebeden om heelwording van innerlijke wonden en er werden psychische bindingen verbroken. Ook is er een tegenkracht bij me weggestuurd. Ik werd gezalfd, wat ik als heel verkwikkend ervoer. Vervuld van een diepe vrede en verwonderd over het feit dat twee mensen zoveel tijd en aandacht aan mij hadden besteed, reed ik huiswaarts.

Lees verder…

Verdere Literatuur

dr. Rolf Sons: Verrast door Gods maatwerk: Pastoraat aan Pastores’.

Delbeek J.C.: “Het gebedspastoraat; een vorm van charismatisch pastoraat.” Soteria, 1999/1.

Elderen R.J. van : “Scherp zien; over onderscheiden en de dienst der bevrijding.” Ekklesia, 2023-2. ISBN 90-75569-41-6

Zie ook de boeken van onder meer Karel Kraan, Simone Pacot en Henri Nouwen.