Retraiteweekenden

We organiseren als werkgroep “In Christus heel” enkele malen per jaar retraiteweekenden. De precieze data vind je in de agenda.

Het programma van een retraiteweekend begint op donderdagavond, vanaf 19.00 uur, en eindigt zondagmiddag omstreeks 14.00 uur. De locatie is doorgaans het Willibrordushuis in Den Haag. De kosten bedragen € 300 per persoon, echtparen kunnen € 50 korting krijgen.

Soms worden ook korte weekenden aangeboden. Zo’n pastoraal weekend begint op vrijdagmiddag en duurt tot zondagmiddag. De kosten daarvan bedragen € 200 of € 250 per persoon, afhankelijk van de locatie.

Pastorale dagen vinden op zaterdagen plaats, op een nader te bepalen locatie.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over het pastoraat.

Opgave voor de retraiteweekenden loopt via een bij het secretariaat verkrijgbaar opgaveformulier. We vragen je hierop je motivatie te vermelden. Als je zelf pastoraal actief bent, kun je dit ook noemen. Na acceptatie zenden wij je een ontvangstbevestiging en nadere informatie toe.

Aan een gebedspastoraat gaat een gesprek vooraf, zodat duidelijk is dat een gebedspastoraat nu bij jou past. Het helpt je ook in je voorbereiding.

We stellen het op prijs als je je zo vroeg mogelijk aanmeldt, bij voorkeur 6 weken vóór de aanvang.