De achtergrond van gebedspastoraat

Het retraite- en gebedswerk van in Christus heel in Nederland

Veel mensen verlangen naar rust en bezinning in een vol bestaan. Misschien heb jij dat verlangen ook. Het verlangen om ruimte te geven aan vragen die zich aan je opdringen. Vragen naar wie je ten diepste bent. Wat je bezielt of juist niet meer bezielt. Vragen naar je verlangens en je bestemming. En wellicht ook vragen hoe je bruikbaar mag zijn in het Koninkrijk van God. Het is de moeite waard om tijd vrij te maken om de stilte te zoeken voor de diepe dingen die je ziel raken. De werkgroep in Christus heel biedt een doorleefde oriëntatie hoe je hiermee aan de slag kunt gaan.

De Bijbel gebruikt voor ziel onder meer het woord “nèfesj”. Dat betekent zoiets als ‘adem’. In wezen zoeken mensen naar dat wat adem geeft. Daarom is een woord als ‘adem’ zo de moeite waard, omdat het je gemakkelijk in verbinding brengt met verschillende lagen van het bestaan. Behalve dat er activiteiten zijn waar je direct mee aan de slag kunt, zijn er ook facetten in het leven die een lange adem vragen. Je kunt het trage vragen noemen. Vragen die gaan over mijn manier van in het leven staan. Maar ook over mijn belemmeringen en blokkades. Het omgaan met het eigen verhaal vraagt geen snelle kunstgrepen, maar adem. Lange adem.

Soms voelt iemand dat de bezieling weg is. Dat de adem stokt. Soms zoekt iemand naar meer verdieping. Maar hoe kom je daar? Hieronder laten we zien hoe we binnen in Christus heel omgaan met trage vragen die je ziel raken en hoe we mensen daarin begeleiden. Het is een wijze van werken en denken die binnen de christelijke gemeenschap ontstaan is en voor velen zegenrijk is gebleken. In het kort vertellen we iets over het doel van onze begeleiding, de werkwijze, het ontstaan en de bredere context van het gedachtegoed.

Het doel

Een mens is geen eiland, maar hij leeft in relatie met anderen. Tevens mag een mens functioneren in relatie met God. Waarbij die ontmoeting met God zegenrijk is. Helend. Als Jezus in het Nieuwe Testament met mensen onderweg gaat, horen ze niet alleen over een mogelijke verbinding met God, maar ze ervaren die ook. Mensen worden op hun benen gezet. En dat maakt hen vrij in hun relaties met anderen. Vrij om God te dienen als medewerker in zijn Koninkrijk. Diezelfde levende Heer is present als wij met mensen oplopen. Kortweg gezegd: de ontmoeting met God doet je niet alleen goed, maar maakt je ook meer de mens zoals je door God bedoeld bent.

Werkwijze

Wanneer je op zoek bent naar bezieling en verdieping, dan gaat het niet slechts om vrome taal, eerder gaat het om het vinden van de goede weg. Hoe dat in z’n werk gaat? Vanuit vier beloften die naar mensen toe uitgesproken zijn kijken we naar iemands levensweg. Dat zijn de beloften van genezing, bevrijding, losmaking en vergeving. Elke belofte wijst naar een levensgebied waar mensen op de voeten worden gezet en tot hun doel komen. Door middel van gesprek, gebed en stiltes, zoeken en tasten we naar Gods werkelijkheid in en over ons leven. En verwachten we dat Hij, de levende Heer, spreekt. De ervaring leert dat Hij dat op veelkleurige wijze doet.

Ontstaan en brede context

De manier van werken door middel van gesprek en gebed zoals de werkgroep in Christus heel die hanteert, is halverwege de tweede helft van de vorige eeuw vanuit de Anglicaanse traditie overgewaaid naar Nederland. Hierbij sluit de werkgroep aan bij de brede christelijke traditie die de doorwerking van Gods realiteit altijd weer heeft beoefend. Soms is deze werkwijze nadrukkelijk binnen de geloofsgemeenschap gepraktiseerd. Soms aan de rand er van. Geen hocus pocus, maar het eerlijk beoefenen en zoeken naar de manier waarop een mens tot zijn recht mag komen. De laatste decennia is met name binnen de Charismatische Werkgemeenschap Nederland veel ervaring opgedaan en in vele kerken is hier gestalte aan gegeven. 

Zie de pagina Verder lezen voor ervaringen van eerdere deelnemers en verwijzingen naar literatuur. 

Voor wie is het?

 • Voor iedereen die ruimte wil geven aan wie hij of zij ten diepste is in Christus
 • Voor wie verlangt naar innerlijke groei en ontwikkeling
 • Voor wie op zoek wil naar geestelijke verdieping
 • Voor wie er naar verlangt om tot zijn bestemming te komen als medewerker van God in de opbouw van Zijn Rijk
 • Voor predikanten, pastoraal werkenden en coaches die zelf willen ontvangen om met bezieling te kunnen (blijven) werken

Wat bieden wij?

 • Retraiteweekenden
 • Thuispastoraten
 • Korte retraites voor specifieke doelgroepen (van minimaal 10 personen). Zoals voor:
  • een groep pastorale werkers in een gemeente
  • gebedsteams
  • studentenverenigingen
  • managementteams van christelijke instellingen

Wie zijn we zelf?

De leden van het team hebben een degelijke pastorale vorming achter de rug. Zij ondervonden en ondervinden nog altijd de zegenrijke uitwerking van gebedspastoraat, zoals we onze werkwijze ook wel noemen, ‘aan den lijve’. En… omdat de genoemde heelwording nooit ‘af’ is, ontvangen zij ook zélf nog regelmatig een gebedspastoraat. De leden van het team komen uit verschillende kerken.