Voor wie?

Gebedspastoraat is bestemd voor al diegenen die deel uitmaken van een gemeenschap van christenen en verlangen te groeien in hun omgang met God, met zichzelf, en met anderen, maar daarin oplopen tegen allerlei blokkades, waardoor die groei belemmerd wordt.

De Werkgroep in Christus heel wil dienstbaar zijn aan de gemeente van Christus en acht het van wezenlijk belang dat de relatie tot de eigen (wijk)kerk zuiver blijft. Daarom wordt hen, die een pastoraat willen aanvragen, geadviseerd om dit, indien mogelijk, aan te geven bij hun wijkouderling, predikant, voorganger of pastor.
Wie bij een gebedsgroep betrokken is kan aan die groep om voorbede vragen.