Voor wie?

Gebedspastoraat is bestemd voor jou, als je deel uitmaakt van een gemeenschap van christenen. Je verlangt te groeien in je omgang met God, met jezelf en met anderen, maar loopt mogelijk op tegen een blokkade, waardoor die groei belemmerd wordt.

De Werkgroep in Christus heel wil dienstbaar zijn aan de gemeente van Christus en acht het van wezenlijk belang dat de relatie tot de eigen (wijk)kerk zuiver blijft. Daarom adviseren we je, als je een pastoraat wilt aanvragen, dit indien mogelijk aan te geven bij je wijkouderling, predikant, voorganger of pastor.
Als je bij een gebedsgroep betrokken bent, kun je die groep om voorbede vragen.