Meer de mens worden, zoals God ons heeft bedoeld

Over gebedspastoraat gesproken door Cees Verspuij Toen mij in 1985 de mogelijkheid werd geboden om een gebedspastoraat te ontvangen, was mijn eerste reactie dat ik zoiets niet nodig had. Gelukkig heb ik die houding vrij snel laten varen. Niet lang daarna onderging ik een gebedspastoraat bij iemand thuis. Hele fundamentele zaken kwamen daarbij aan de orde: er werd gebeden om heelwording van innerlijke wonden en er werden psychische bindingen verbroken. Ook is er een tegenkracht bij me weggestuu...
More

Water wordt wijn

Wij zijn als teamleden betrokken bij “In Christus heel”, de werkgroep van het gebedspastoraat. Dit is een vorm van charismatisch pastoraat, waarin we met een team van twee personen een dagdeel de tijd nemen voor pastoraat en vooral gebed. Vergelijkbaar met persoonlijke voorbede zoals het gebeurt in het conventiepastoraat, maar meestal uitgebreider, met meer tijd en rust. Dat gebeurt tijdens een retraite, of bij een teamlid thuis. Meestal voorafgegaan door een voorgesprek waarin we even aftas...
More