Home

Gebedspastoraat bij “in Christus heel”

Engeland_2015-79Achtergrond

In 1978 maakte een Nederlands echtpaar in Engeland kennis met een bijzondere vorm van charismatisch pastoraat, ‘Prayer Counseling’ geheten.

Voor wie?

Gebedspastoraat is bestemd voor al diegenen die deel uitmaken van een gemeenschap van christenen en die verlangen te groeien in hun omgang met God, met zichzelf, en met anderen.

Door wie?

Door  leden van de werkgroep van “in Christus heel”. Ze maken deel uit van verschillende kerken.

Hoe verloopt een gebedspastoraat?

De persoon aan wie pastoraat gegeven wordt krijgt de tijd zijn of haar verhaal te vertellen.

Vormen

De werkgroep biedt zowel thuispastoraten als retraiteweekenden aan.

Voorbereiding

Aan zowel een thuispastoraat als een retraiteweekend gaat een gesprek vooraf.

Tenslotte

Alle informatie die de pastorant over zichzelf geeft aan teamleden, blijft bij die personen en wordt niet verder besproken of verspreid. Gebedspastoraat is beslist geen therapie, maar een vorm van charismatisch pastoraat, die aangeboden wordt als een dienst aan de gemeente van Christus.


Voor verdere informatie en aanmelding:

Secretariaat, per adres: Binnenhof 13, 3818LW Amersfoort
info.ich@kpnmail.nl