Retraiteweekenden

2015-01-24 15.34.45 kopieDe Stichting “in Christus heel” organiseert enkele malen per jaar retraiteweekenden. Zie daarvoor de agenda.

Het programma begint op donderdagavond, vanaf 19.00 uur, en eindigt zondagmiddag omstreeks 14.00 uur. De locatie is het Willibrordushuis in Den Haag. De kosten bedragen € 225 per persoon, echtparen kunnen € 50 korting krijgen.

Soms worden ook korte weekenden aangeboden. Die beginnen op vrijdagmiddag en duren tot zondagmiddag. De kosten daarvan bedragen € 165 per persoon.

Pastorale dagen vinden op zaterdagen plaats, op een nader te bepalen locatie.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over het pastoraat.

Opgave voor de retraiteweekenden loopt via een bij het secretariaat verkrijgbaar opgaveformulier. Hierop dient u zowel de motivatie als de huidige pastorale activiteiten te vermelden. Na acceptatie zenden wij u een ontvangstbevestiging en nadere informatie toe.

We stellen het op prijs als u zich zo vroeg mogelijk aanmeldt,  bij voorkeur 6 weken vóór de aanvang.